Kontakty

Kontaktujte nás!

Klub zdravia Walmark
P.O.BOX A - 70
010 90 Žilina

Bezplatná infolinka : 0800 191 191
Fax: 041/50 53 169
E-mail adresa: klubzdravia@walmark.sk
Prevádzková doba: pondelok - piatok od 7,00 hod do 16,30 hod